لباس عروسی سنتی: هنوز انتخاب ارجح برای اغلب عروس

اکثر عروس در این کشور هنوز هم لباس عروسی سنتی بیش از برخی از جایگزین های کمتر مرسوم ترجیح می دهند. پس چه لباس عروسی سنتی مانند دقیقا نگاه می کنید؟ در اکثر موارد، تمام لباس های سنتی طولانی و سفید و یا در سایه است که نزدیک به سفید مانند رنگ کتان شسته نشده و پوسته تخم مرغ مربوط می شود. جز این مورد، سایه ها و خط گردن های مختلف است که به برخی از لباس نگاه سنتی بیش از دیگران وجود دارد.Grace loves lace lace wedding dress by Graceloveslace on Etsy:

بیایید با بررسی طول یک لباس شروع می شود. لباس عروسی سنتی معمولا طول کف، و آنها هم می تواند یک قطار یا نه. هر لباس است که طول چای و یا کوتاه تر می کند به عنوان یک لباس سنتی است واجد شرایط نیست. لباس عروسی سفید به یک جزء اصلی برای چندین دهه بوده، هنگامی که شما تصویر یک عروس قدم زدن در راهرو، او همیشه در سفید باشد. به همین دلیل اگر عروس می پوشد لباس های رنگارنگ، از آن خواهد شد در نظر گرفته، اما هر چیزی سنتی است.

پنج سایه رایج که بسیاری لباس عروسی تحت سقوط وجود دارد. آنها عبارتند از: لباس یک خط، که دارای یک سینه بند تنگ و جریان را به سمت زمین است. لباس توپ که همچنین دارای یک سینه بند تنگ اما یک دامن بسیار کامل است. لباس غلاف، که به شکل نوع مانند یک خط رفتن راست پایین. پری دریایی، که در آغوش منحنی تا حدود زانو و سپس از بیرون. لباس امپراتوری، که بالاتر از کمر معمول است که جاری می شود. از همه این سایه ها، لباس عروسی سنتی رایج ترین خط A و یا لباس توپ می باشد.

بعد ما در حرکت به خط گردن. ترین خط گردن را می توان سنتی، از گردن قایق به بی تسمه. این خط گردن برای لباس عروسی برای دهه استفاده شده است. دیگر خط گردن مشترک عبارتند از V و گردن و یا غوطه خط گردن، حرکت شبیه چمچه زنی، طناب چوبه دار، و یقه قلبی است. تنها کسی که به نظر می رسد کمی کمتر سنتی و کمی مدرن تر از یک شانه یا گردن نامتقارن است.

علاوه بر طول، رنگ و شکل، لباس عروسی سنتی نیز می تواند توسط برخی از عوامل دیگر قابل تشخیص است. پارچه برای مثال ممکن است یک بخش بزرگ بازی کند. تعداد انگشت شماری از پارچه که همیشه با لباس عروسی در ارتباط وجود دارد، آنها عبارتند از پارچه توری ابریشمی نازک مخصوص روسری ولباس زنانه، ورقه، charmeuse، ابریشمی، توری و ساتن. اگر هر نوع پارچه است که گریه به دور از یکی از این استفاده می شود تا لباس عروسی، که لباس سنتی می در نظر گرفته شود. نگاهی مخملی پارچه، آن را به قبل از استفاده شده است، اما به نظر می رسد تنها برای عروسی با موضوع قرون وسطی است و نه یک عروسی سنتی مناسب است.

جزئیات لباس عروسی فقط به عنوان به عنوان همه از عوامل دیگر مهم است. دلخوری و عصبانیت برای مثال، یک روند نسبتا جدید است که شما نمی خواهد در لباس های سنتی تر را ببینید. بسته شدن و تزئینات دیگر ممکن است مشترک حتی برای چیزی سنتی تر، با این حال هر نوع ارایش است که بیش از بالا است. پر هستند به عنوان مثال بزرگ، لباس با کل پایین تحت پوشش در پر وجود دارد. این نوع از سبک منحصر به فرد است که قطعا چیزی خواهد بود که توسط یک عروس سنتی پوشیده نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *